Què fem:
Unitat de Diagnòstic

La Unitat de Diagnòstic és un servei destinat a realitzar un diagnòstic a temps, proporcionar el tractament adient i fer el seguiment a persones amb trastorns cognitius i demències.
Mercè Boada
Directora mèdica

Mercè Boada és fundadora i directora mèdica de Fundació ACE. La Generalitat de Catalunya la va reconèixer el 2016 amb la Creu de Sant Jordi per la seva aportació en el camp de la recerca i les demències.


Centra la seva investigació en el tractament de la malaltia d'Alzheimer i demències relacionades, especialment en el genotip i el fenotip de les malalties degeneratives comunes i en el disseny de nous tractaments farmacològics i no farmacològics.

PROCÈS DIAGNÒSTIC

El diagnòstic s’obté mitjançant un procés clínic interdisciplinari que inclou cinc visites per a la valoració integral i el disseny de propostes d’intervenció. El procés diagnòstic a Fundació ACE contempla, a través dels diferents especialistes que hi intervenen, les necessitats de la persona de forma global.

L’equip multidisciplinari, amb capacitat per realitzar les activitats avaluadores específiques, està format per personal especialitzat en medicina, neurologia, geriatria, psiquiatria, neuropsicologia, infermeria i treball social.

 

 

Com ho fem?

 

El diagnòstic s’obté amb l'avaluació de la persona pels diferents especialistes que valoren els aspectes mèdics generals, neurològics, cognitius, psicològics i socials.

 

 

 1. Visita amb treball social.

 2. Visista clínica.

 3. Exploració neurològica.

 4. Exploració neuropsicològica.

 5. Reunió de consens pel diagnòstic i pla d'intervenció.

 6. Comunicació del diagnòstic.

 

 

 

 

Seguiment del cas

 

 

Un cop l’usuari rep el diagnòstic, es proposa un pla de seguiment personalitzat a la Unitat de Diagnòstic de Fundació ACE. Aquest pla es coordina amb les visites a l’atenció primària.

La visita de seguiment consisteix en la valoració de l'evolució del procès clínic per part dels especialistes de la Fundació. Aquesta visita inclou la gestió personalitzada del cas per part del departament de Treball Social. 

 

El servei d'atenció a contingències

 

 

Per garantir una atenció a temps i de qualitat davant de situacions crítiques, pacients i familiars poden contactar amb el seu neuròleg, geriatre o treballador social.

Amb aquest servei, es poden resoldre des de dubtes amb la medicació fins a qüestions relacionades amb els tràmits legals per demanar ajuts de l’Estat.

Aquest protocol permet solucionar situacions de crisi i facilitar la informació precisa que orienti a la solució i redueixi la sensació d'angoixa.

Aquestes consultes es canalitzen en una franja horària concreta tots els dies i es poden formular via telefònica o per correu electrònic.

NEUROLOGIA I GERIATRIA

Dins de l'àrea d'assistència, representada per la Unitat de Diagnòstic, el repte dels neuròlegs és identificar i diagnosticar el més aviat possible a les persones que tenen deteriorament cognitiu o estan en risc de desenvolupar-lo.

El nostre equip mèdic està integrat per neuròlegs i geriatres especialitzats en el tractament de persones amb demència. El geriatre valora habitualment a les persones d'avançada edat en les que el deteriorament cognitiu pot estar relacionat amb altres patologies.

En el procés diagnòstic, després de la visita amb el departament de treball social, es realitza l'entrevista clínica, en la qual la família explica el motiu de la consulta i el relat clínic. És una visita que serveix al neuròleg o geriatre per relacionar els símptomes que la família detecta i que la persona avaluada pot negar o passar per alt, però que són evidents per a els qui conviuen amb ella.

En un segon pas, l'exploració neurològica és la intervenció en la qual el professional examina a la persona amb l'objectiu d'avaluar els signes i símptomes i relacionar-los amb les dades obtingudes en la visita anterior.

Finalment, en la sessió de consens diagnòstic, s'aporten totes les dades del cas obtingudes durant el procés per establir un diagnòstic de consens i tipus de tractament, recomanacions d'estil de vida i prevenció i suport social.

 

NEUROPSICOLOGIA

L'exploració neuropsicològica intervé en el procés diagnòstic per avaluar globalment la cognició de la persona, tant emocional com conductual.

Per fer aquesta avaluació, utilitzem la nostra pròpia bateria neuropsicològica (NBACE). Aquesta bateria, que està validada, explora els diferents dominis cognitius (llenguatge, memòria, orientació...) que intervenen en el procès de la demència. Aquesta exhaustiva exploració dura 45 minuts.

D'altra banda, des de Fundació ACE facilitem que qualsevol persona major de 50 anys pugui sol·licitar una avaluació gratuïta de memòria per conèixer el seu rendiment cognitiu.

La iniciativa "Portes Obertes", que vam posar en marxa el 2008, ha avaluat ja més de 3000 persones, de forma totalment gratuïta i sense necessitat de derivació per part del metge de família.

Per participar, només cal inscriure's trucant al 93 430 47 20 o enviant un correu electrònic a memoria@fundacioace.org.

TREBALL SOCIAL

La intervenció del Treball Social en el procés de diagnòstic té com a objectiu conèixer el grau d'inserció de la persona avaluada, en el seu context sociofamiliar.

Les avaluacions neurològica i neuropsicològica són indicadors a partir dels quals es pot inferir el tipus de cura i atenció que la persona necessita.

Aquesta informació juntament amb l'estudi sociofamiliar que fa el treballador social, permet determinar les demandes que poden aparèixer en l'atenció a la persona i dissenyar el pla d'intervenció més adequat.

Si la persona és diagnosticada d'un deteriorament cognitiu lleu, el seguiment social es realitza directament amb ella. Si per contra, ha estat diagnosticada amb demència, el seguiment es farà amb la família o els cuidadors principals per acompanyar-los durant tot el procés.

Consulta el model de gestió del cas.

GRUPS DE SUPORT I FORMACIÓ

Els grups de suport estan dirigits a famíliars de persones amb deteriorament cognitiu o demència, amb l’objectiu de donar-los suport i acompanyament. Els grups estan liderats per especialistes en demències, psicòlegs i treballadors socials. En les sessions es tracten temes relacionats amb els aspectes teòrics i pràctics del procés de demència.

Els seus objectius són:

 • Oferir formació integral sobre la malaltia, amb l’objectiu de dotar d’eines i estratègies per afrontar de forma competent les necessitats (tant objectives com subjectives) que apareixen en l’atenció de la persona amb demència.
 • Ensenyar habilitats per intervenir amb èxit en l’increment de la dependència que es dona en la malaltia.
 • Dotar d’estratègies per reconduir la conducta.
 • Entrenar tècniques de reducció i gestió de la sobrecàrrega del cuidador.
 • Proporcionar suport i l’oportunitat de compartir les emocions, les dificultats, els problemes i les idees mitjançant l’experiència grupal.

Actualment tenim: 
-    Un grup adreçat a cònjuges de persones amb demència pre-senil.
-    Un grup de suport adreçat a fills de persones amb demència pre-senil.
-    Diversos grups de formació post-diagnòstic adreçat a familiars de persones que han estat diagnosticades recentment de demència.