Fundació:
Sala de premsa

NOTA INFORMATIVA
Barcelona, 18 de novembre de 2020 

 

Detecció precoç de l’Alzheimer

Un estudi de Fundació ACE reporta els primers indicis per detectar la malaltia d'Alzheimer en persones sanes

•    L'estudi, publicat per la revista Scientific Reports, pertany al projecte FACEHBI, que busca determinar les queixes subjectives de memòria com a factor de risc en la malaltia d'Alzheimer.

•     Els resultats relacionen el rendiment dels participants amb el volum d'àrees cerebrals i els nivells de la proteïna beta amiloide, principal causant de la malaltia d'Alzheimer


El projecte FACEHBI (Fundació ACE Healthy Brain Initiative), de Fundació ACE, ha trobat una relació entre les queixes subjectives de memòria en persones sanes i un menor rendiment en una de les proves de l'estudi que avaluen les funcions executives.

Aquests resultats, publicats a Scientific Reports, revista pertanyent al prestigiós grup Nature, poden contribuir a la detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer en persones amb deteriorament cognitiu subjectiu.

En concret, l'estudi ha demostrat que els participants de l'estudi que han obtingut pitjor rendiment en una de les proves (en concret, d'inhibició de respostes automàtiques) presenten una major acumulació de proteïna beta amiloide, la principal causant de la malaltia d'Alzheimer, i un menor volum cerebral en l'hipocamp i en regions frontals.

Alba Pérez, primera autora de l'article i neuropsicòloga de Fundació ACE, explica que "encara ens queda molt per conèixer sobre el deteriorament cognitiu subjectiu, el que anomenem queixes subjectives de memòria, però els resultats que acaba de publicar Scientific Report són un petit pas cap a aquesta direcció. Aprofundir en el coneixement d'aquesta fase és crucial per apropar-nos a un diagnòstic cada vegada més precoç de la malaltia de l'Alzheimer."

Actuar en les fases inicials, abans del diagnòstic de demència, podria ser clau per desenvolupar fàrmacs que permetin actuar posteriorment sobre la malaltia. "Un altre aspecte rellevant és formar els futurs professionals de la salut en la detecció precoç d'aquesta malaltia", explica la Dra. Montse Alegret, Cap de Neuropsicologia de la Unitat de Diagnòstic de Fundació ACE. En aquest sentit, i fruit del conveni de col·laboració amb UIC Barcelona, la Dra. Alegret i el seu equip impartiran diferents sessions sobre deteriorament cognitiu i demències als alumnes de Medicina, Psicologia i Fisioteràpia.

El projecte Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI) és un estudi sobre la detecció precoç de l'Alzheimer dissenyat i impulsat per Fundació ACE el 2014. En concret, realitza un seguiment mèdic exhaustiu a les 200 persones cognitivament sanes que perceben pèrdues de memòria.

També et pot interessar ...

Les persones que superen la COVID-19 tenen més risc de desenvolupar malalties com l’Alzheimer

30/06/2020Sala de premsa
Diferents estudis científics d'àmbit europeu i internacional han observat problemes neurològics i evidències de deterioració cognitiva en al voltant del 36% de persones que han sobreviscut al coronavirus.