Què fem:
Recerca social

Dra. Pilar Cañabate, cap de Treball Social

"L'objectiu de la recerca social és analitzar les variables que s’associen a l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu o demència per identificar les que intervenen en el benestar, tant de la persona cuidada com del seu entorn."

Més sobre Recerca Social

Projectes en curs

PreDADQoL – Ethical and Legal Framework for Predictive Diagnosis of Alzheimer’s Disease: Quality of Life of Individuals at Risk and their Close Others

ERA-NET NEURON (Call 2015)

El Projecte PreDADQoL vol elaborar un marc operatiu, teòric i pràctic, que senti les bases per gestionar les situacions a les que s'ha d’enfrontar una persona quan se li comunica que en un futur podria desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.

RAMCIP - Robotic Assistant for MCI Patients at Home

Comissió Europea (H2020-PHC-2014/2015) & Fundació ACE

L'estudi RAMCIP ha desenvolupat el primer robot d'assistència domiciliària a persones majors amb deterioració cognitiva lleu (DCL)

La demència a Barcelona: retrat de l’estructura i atenció sociosanitària de 10.000 famílies

Fundació ACE

Aquest estudi analitza les variables associades a la cura de persones amb deteriorament cognitiu o demència per descobrir aquelles que afavoreixen o dificulten tant el benestar de la persona cuidada com del seu entorn més proper.

SOCRATES - Social Cognitive Robotics in the European Society

Comissió Europea (H2020-MSCA-ITN-2016)

SOCRATES investiga la robòtica social, enfocant-la molt especialment en la gent gran. El projecte parteix de la necessitat dels cuidadors de tenir eines avançades que estimulin a les persones amb dèficits cognitius.