ADAPTED - Alzheimer’s Disease Apolipoprotein Pathology for Treatment Elucidation and Development copia

Comissió Europea (H2020-JTI-IMI2-2015-05)

ADAPTED investiga els mecanismes biològics pels quals la presència del gen APOE augmenta el risc de desenvolupar l’Alzheimer.

Fundació ACE-Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center ha estat escollida pel consorci europeu Iniciativa Medicaments Innovadors (IMI) per liderar la recerca ADAPTED (de l'anglès, Alzheimer's Disease Apolipoprotein Pathology for Treatment Elucidation and Development).

Davant la falta de medicaments que alenteixin el progrés de la malaltia, ADAPTED obre una nova línia de recerca sobre l'origen de l'Alzheimer. El seu objecte d'estudi persegueix un abordatge sistemàtic de l'APOE com a possible objectiu del tractament. El gen APOE és un conegut factor de risc de la malaltia, però que, fins al moment, ha rebut menys atenció per part dels investigadors que altres dianes.

El gen APOE es una proteïna involucrada en el transport del colesterol. Ser portador de la variant genètica coneguda com a APOE4 és un dels factors de risc més importants per desenvolupar l’Alzheimer. Tot i que aquest fet es coneix des de fa més de vint anys, encara són desconeguts els mecanismes moleculars pels quals això succeeix, ja que fins al moment ha rebut menys atenció per part de la comunitat científica. 

En concret, es desconeix el comportament del gen APOE en l'aparició de l'Alzheimer. Aquesta falta de comprensió del seu funcionament ha comportat que, fins ara, aquest gen hagi estat ignorat, en gran manera, en la cerca de tractaments.

Amb una dotació de 7 milions d'euros, la intenció d'aquest estudi, que amplia les tradicionals línies de recerca sobre l'Alzheimer i que coordina Fundació ACE, és la identificació de com l'APOE augmenta el risc de patir Alzheimer i, d'aquesta forma, possibilitar el desenvolupament de nous medicaments.

Amb ADAPTED, Fundació ACE es converteix en la primera entitat espanyola que és seleccionada per coordinar, alhora, dues recerques europees sobre l'origen de l'Alzheimer. Cal recordar que l'IMI també ha triat a l'entitat per coordinar un altre estudi europeu la finalitat del qual és la identificació de mecanismes efectius per a la detecció precoç de l'Alzheimer (MOPEAD).

Gen present en el 45% de casos

El gen APOE està present en més del 45% de casos d'Alzheimer i, per aquest motiu, segons el Dr. Agustín Ruiz, cap de Recerca de Fundació ACE, “entendre la funció de l'APOE és un repte científic important”. Ruiz assenyala que “si el projecte té èxit, el tractament i la prevenció de la malaltia d'Alzheimer entraran en una era completament nova d'identificació de medicaments i teràpies”.

Actualment, mitjançant una anàlisi d'ADN, es pot observar el comportament d'aquest gen i identificar el percentatge de risc que té la persona de patir Alzheimer. Per exemple, un individu amb dues còpies de l'al·lel èpsilon 2 del gen tindria el 6% de probabilitats de desenvolupar la malaltia. No obstant això, algú amb dues còpies d'una altra variant del gen (l'al·lel èpsilon 4) tindria més del 50%.

Des dels seus inicis, l'acumulació de la proteïna beta-amiloide en el cervell ha estat considerada una de les causes de l'aparició de la malaltia; tesi sobre la qual es continuarà treballant en l'exploració de la proteïna, paral·lelament a la recerca genètica que s'obre amb el nou estudi.

Fitxa tècnica

Data d'inici

01/10/2016


Data final

30/09/2020


Patrocinadors / finançadors

IMI (Iniciativa Medicamentes Innovadors) -consorci públic-privat entre la UE i la Federació Europea de les Associacions de la Indústria Farmacèutica (EFPIA)


Pressupost

3.510.000 €


Líder del projecte a Fundació ACE

Doctor Agustín Ruiz, cap de Recerca


Participants

 1. Fundació ACE
 2. Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Cientifiques (Institut Cajal i Centre Nacional de Biotecnologia)
 3. DC Biosciences (DCP)
 4. Erasmus Medical Centre (EMC)
 5. Modus Research and Innovation (MOD)
 6. Leiden University (UL)
 7. Unviversitaetsklinikum Bonn (UKB)
 8. Hospital Universitari de Colònia (UKK)
 9. Centro Andaluz de Estudios Bioinformáticos (CAEBi)
 10. MIM (Mimetas B. V.)
 11. Abbvie 
 12. Biogen
 13. Janssen Pharmaceutica

Enllaços d'interès

Publicacions científiques

Rare coding variants in PLCG2, ABI3, and TREM2 implicate microglial-mediated innate immunity in Alzheimer's disease.
Nat Genet 49, 1373–1384 (2017). https://doi.org/10.1038/ng.3916.
Sven J van der Lee, Gerard D Schellenberg, Agustín Ruiz et al.


Genome Wide Meta-Analysis identifies common genetic signatures shared by heart function and Alzheimer’s disease. 
Sci Rep 9, 16665 (2019). doi: https://doi.org/10.1038/s41598-019-52724-2
Agustín Ruiz, Sonia Moreno-Grau, Itziar de Rojas, G. Monté- Rubio, Adela Orellana, Sergi Valero et al.


PLCG2 protective variant p.P522R modulates tau pathology and disease progression in patients with mild cognitive impairment. 
Acta Neuropathol 139, 1025–1044 (2020). doi: https://doi.org/10.1007/s00401-020-02138-6
Agustín Ruiz, Ana Espinosa, Isabel Hernández, Itziar de Rojas, Adelina Orellana, Sergi Valero, Mercè Boada et al.


CDH6 and HAGH protein levels in plasma associate with Alzheimer’s disease in APOE ε4 carriers. 
Sci Rep 10, 8233 (2020). doi: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65038-5
Cornelia M. van Duijn, Agustín Ruiz et al.


Aparicions als mitjans de comunicació

07/2019 | YouTube | APOE, Alzheimer's disease and the ADAPTED project 

07/2019 | YouTube | ADAPTED and the APOE gene

11/2019 | YouTube | The ADAPTED Project Researchers