Programa de Psicoestimulació Integral (PPI)

Fundació ACE

El PPI analitza els efectes beneficiosos de l’estimulació cognitiva en persones amb demències lleus. Fins al moment, hi han participat més de 1800 persones.

El Programa de Psicoestimulació Integral (PPI) és el projecte més veterà de Fundació ACE, posat en marxa l'any 1991. Té com a objectiu analitzar els efectes beneficiosos de l'estimulació cognitiva en persones amb demència en fase lleu, així com millorar i/o alentir el procés clínic evolutiu de la malaltia a curt i mitjà termini.

El PPI és un programa dirigit a la persona amb deterioració cognitiva que contempla l'estimulació de les funcions cognitives bàsiques, la pràctica de les habilitats instrumentals, l'exercici de les capacitats psicomotrius i afavorir les activitats bàsiques de la vida diària. La finalitat és alleujar la convivència amb una persona amb algun tipus de demència.

El programa integra diferents tècniques per millorar aspectes de la conducta i personalitat. L'aplicació de tècniques rehabilitadores incideix, principalment, en quatre aspectes de la persona amb demència: el cognitiu, el motor, el psicosocial i el de les activitats de la vida diària. Per tot això, en el seu conjunt, se li atorga un caràcter d'intervenció integral.

L'estratègia terapèutica del PPI està fonamentada en la presència de la plasticitat neuronal i basada en la neuropsicologia cognoscitiva, en la teràpia de modificació de conducta i en l'estat bio-psicosocial de la persona.

Fins al moment, han participat més de 1.800 persones en el Programa de Psicoestimulació Integral de Fundació ACE.

Fitxa tècnica

Data d'inici

1991


Data final

Indefinida


Patrocinadors / finançadors

Fundació ACE


Líder del projecte a Fundació ACE

Lluís Tárraga, membre fundador i vicepresident del Patronat


Participants

Investigadors de Fundació ACE


Enllaços d'interès

Publicacions científiques

Beneficial Effects of an Integrated Psychostimulation Program in Patients With Alzheimer's Disease.
J Alzheimers Dis. 2016;50(2):559-66. doi:10.3233/JAD-150455.
Marta Ibarria, Montserrat Alegret, Sergi Valero, Amèrica Morera, Marina Guitart, Pilar Cañabate, Mariola Moreno, Susana Lara, Susana Diego, Joan Hernández, Natàlia Tantinyá, Maribel Vera, Isabel Hernández, James T Becker, Agustín Ruíz, Mercè Boada, Lluís Tárraga.