Què fem:
Programa escolar

Els nens i els joves són receptors indirectes d’una malaltia que afecta persones molt importants per al seu desenvolupament emocional (avis i/o pares) i amb aquest programa, que es realitzarà a les escoles i que va dirigit a nens i joves d’entre 6 i 14 anys, volem que estiguin informats i preparats davant la malaltia d’Alzheimer.

Formulari de solicitud de material escolar