Alzheimer:
Preguntes freqüents

Assajos clínics

Si li interessa oferir-se com a voluntari per a un assaig clínic, primer ha d'esbrinar si reuneix els requisits per participar en el mateix i si aquest és adequat per a vostè. Ha de tenir en compte que cada assaig té les seves pròpies regles respecte a qui pot participar.

D'altra banda, consulti amb el seu metge per determinar si un determinat assaig clínic és adequat per a vostè. Si compleix amb les regles, li explicaran tots els detalls, inclosos els riscos, beneficis i requisits de participar.

Després se li demanarà que firmi un formulari de consentiment informat per deixar constància de que entén el que implica l'assaig i que està disposat a participar.

En l'atenció mèdica relacionada amb l'assaig clínic s'inclouen les consultes, les medicines, els tractaments i els procediments de l'estudi. A més, habitualment es cobreixen les despeses de transport i altres costos.
La durada de cada assaig és diferent. Alguns duren uns mesos i d'altres diversos anys. En cas de participar en algun assaig clínic, vostè pot retirar-se en qualsevol moment.

Els participants tindran la oportunitat d’accedir a nous tractaments i a noves tècniques diagnòstiques innovadores, actualment no accessibles a la resta de població, que podrien ajudar en l’evolució de la malaltia i millorar la qualitat de vida.

Obtindran un seguiment mèdic més exhaustiu i personalitzat amb controls més freqüents. La participació en un estudi clínic ajudarà en el futur a altres persones amb les mateixes condicions ja que aportarà dades valuoses sobre l’avanç en el tractament i sobre la malaltia.

Els tractaments d’un assaig clínic han estat provats prèviament en laboratoris i en fases prèvies per a garantir la seva seguretat.

Tots els estudis han de ser aprovats per les estrictes normes de la Food and Drug Administration (FDA), entitat que garanteix que les persones que decideixen participar siguin tractades amb la major seguretat possible.

També han hagut de ser aprovats per un comitè ètic. Abans de participar en un estudi clínic es realitzarà un examen complert per reduir riscos durant la participació. Els resultats de totes les proves hauran de ser acceptables, sinó la persona no hi podria participar.

Tot això no treu que puguin sorgir riscos potencials durant la seva participació en l’estudi. En aquest sentit tots els participants hauran de firmar un consentiment informat on s’explicita el coneixement per part del participant dels riscos-beneficis que comporta la participació en un estudi.

Els assajos clínics són estudis dissenyats per a conèixer els efectes d’un fàrmac o d’un procediment en fase d’investigació. Per participar en un d’aquests estudis s’han de realitzar uns procediments, que dependran de cada protocol d’investigació.

La persona amb demència i el cuidador principal hauran d’acudir a totes les visites de l’estudi i hauran d’informar al metge de l’assaig de qualsevol canvi que es produeixi en la seva vida o sobre possibles efectes secundaris que puguin sorgir.

La participació en un estudi d’investigació es lliure i voluntària. Tota la informació recollida durant l’estudi serà tractada de forma confidencial.