BLOG | Biomarcadors; què són?

En la majoria de processos mèdics, l’especialista que ens visita necessita proves complementàries al reconeixement físic inicial amb l’objectiu de descartar o corroborar la sospita d’una malaltia o per prescriure un tractament determinat. Per exemple, si visitem l’endocrí perquè volem perdre o guanyar pes, aquest ens demanarà una anàlisi de sang per saber el nivell de glucosa, d’hemoglobina i de lípids en sang, entre d’altres, per descartar una diabetis.

Passa el mateix amb la malaltia d’Alzheimer. Si una persona ens arriba a la consulta amb queixes de memòria, nosaltres, els neuròlegs, a banda de fer la bateria de proves neuropsicològiques de diagnòstic, demanem la realització de proves d’imatge (ressonància cerebral) i punció lumbar per conèixer si en el cos de la persona que ens visita existeixen biomarcadors compatibles amb l’Alzheimer.

I quins són aquest biomarcadors? El cervell i la medul·la espinal estan envoltats per un fluid que s’anomena líquid cefalorraquidi (LCR per les seves sigles). Aquest LCR s’obté per punció lumbar. En aquest líquid hi ha substàncies que ens informen com es troba el cervell. Com en el cas de l’endocrí que demana l’anàlisi de la glucosa o els lípids, els neuròlegs valoren si existeix una acumulació de proteïnes beta amiloide i proteïnes Tau en el cervell, els biomarcadors d’Alzheimer més acceptats per la comunitat científica i mèdica.

La importància de la recerca

Com sabeu, l’Alzheimer és molt complex, i la comunitat científica sap que hi ha d’altres biomarcadors encara per descobrir que n’ informarien de l’inici, predirien el seu curs i monitoritzarien l’efecte dels fàrmacs per tractar-lo. De la mateixa manera, també hi ha altres demències menys freqüents que l’Alzheimer, com en el cas de Demència per Cossos de Lewy, que no tenen biomarcadors o són més difícils de determinar.

En aquesta fase és quan la recerca adquireix un paper essencial. Actualment, s’està investigant la presència de biomarcadors a la sang, que serien més fàcils d’obtenir que els que s’aconsegueixen mitjançant una punció lumbar per analitzar el líquid cefalorraquidi.

Entre els objectius de la recerca duta a terme per Ace Alzheimer Center Barcelona, en col·laboració amb altres entitats i consorcis, també es troba l’establir nous biomarcadors útils per la detecció precoç de les demències tant al líquid cefaloraquidi com a la sang.

La major col.lecció de mostres d’Alzheimer

Com hem dit abans, la investigació es torna imprescindible per entendre com s’origina i desenvolupa l’Alzheimer, i això només ho podem fer analitzant biomarcadors procedents de milers de mostres de sang, líquid cefalorraquidi i de saliva donades de forma altruista per persones amb les diferents fases de la malaltia.

Una vegada obtenim aquestes mostres s’organitzen i es classifiquen com si fossin llibres d’una biblioteca, catalogades segons diferents criteris. Aquesta biblioteca constitueix la col·lecció de mostres d’Ace que amb més de 17.000 mostres genètiques amb diagnòstic associat, constitueix el repositori més gran del món de les demències.

Però, com es poden mantenir en bon estat? Les mostres d’Ace es conserven en tubs a diferents temperatures per tal de preservar-les. Es necessiten des de congeladors de -80oC fins a frigorífics i cambres a -20o C, i sense aquest equipament no es podrien conservar per realitzar projectes de recerca genòmica i de biomarcadors. Aquests són uns equipaments molt costosos i que requereixen un esforç econòmic per part dels laboratoris i empreses que emmagatzemen aquest tipus de material, però gràcies a donacions d’empreses fabricants, com Telstar, Ace Alzheimer Center Barcelona pot preservar en perfecte estat els milers de mostres que formen la seva Col·lecció, liderar diferents projectes de recerca i compartir amb d’altres entitats una informació molt valuosa per aconseguir que un dia l’Alzheimer sigui història.

DRA. ADELA ORELLANA

Responsable de laboratori d'Ace Alzheimer Center Barcelona

També et pot interessar ...

BLOG | Com comunicar-me amb una persona amb demència?

22/01/2021Sensibilització
En aquest post us donem 10 recomanacions per millorar la comunicació amb les persones amb demència