Ace:
Notícies

Nous resultats de FACEHBI ressalten l'efectivitat d'una eina per mesurar els nivells d'amiloide a la sang

Un estudi liderat pel laboratori Araclon Biotech-Grifols, en col·laboració amb Ace Alzheimer Center Barcelona, ha avaluat la validesa del mètode ABtest-MS per quantificar pèptids β-amiloide en plasma en una cohort d'individus amb deteriorament cognitiu subjectiu del projecte Fundació ACE Healthy Brain Initiative (FACEHBI). L'article, publicat a la revista Alzheimer's Research & Therapy, conclou que aquesta és una eina de diagnòstic precisa i rendible que permet detectar canvis patològics primerencs de la malaltia d'Alzheimer i el risc d'empitjorament clínic.

L'acumulació de la proteïna amiloide és el primer signe de la malaltia d'Alzheimer que podem quantificar, de manera fiable, mitjançant dos mètodes ben establerts: el líquid cefaloraquidi (LCR) i la tomografia per emissió de positrons (PET). Aquests mètodes són invasius, costosos i la seva disponibilitat és limitada, cosa que ha portat els investigadors de tot el món a buscar altres formes més accessibles i rendibles a través, per exemple, dels biomarcadors sanguinis. Això suposa un gran desafiament tècnic, ja que els nivells d'aquesta proteïna a la sang no són gaire alts.

Ara, el laboratori Araclon Biotech – Grífols ha desenvolupat un nou mètode per quantificar la ràtio Aβ42/Aβ40 mitjançant l'ABtest-MS, una tècnica que funciona a través de l'extracció directa de pèptids Aβ del plasma sense utilitzar anticossos.

A l'estudi han participat 200 persones amb deteriorament cognitiu subjectiu (és a dir, que presenten autopercepció d'errors cognitius però en què no s'evidencia deteriorament cognitiu objectiu en l'avaluació neuropsicològica) del projecte FACEHBI i ha permès comprovar l'associació de la ràtio Aβ42/ Aβ40 en plasma, quantificada mitjançant l'ABtest-MS, amb canvis cerebrals relacionats amb la malaltia d'Alzheimer: una major captació cerebral in vivo d'amiloide al PET, un pitjor rendiment cognitiu en un test de memòria episòdica, i un grau d'atròfia més gran cerebral a la ressonància magnètica. D’altra banda, els nivells de la ràtio Aβ42/Aβ40 en plasma van permetre predir l'empitjorament cognitiu d'aquests individus (conversió a fase de deteriorament cognitiu lleu) després de dos anys de seguiment. Aquests resultats s'han validat en una cohort coreana (DPUK-Korean), augmentant la solidesa científica d'aquestes troballes.

En resum, aquestes dades demostren que els nivells d'amiloide en plasma tenen potencial com a biomarcador de la malaltia d'Alzheimer en fases precoces i que, mitjançant l'ABtest-MS, el seu mesurament és assequible i accessible. Aquests resultats són importants ja que recolzen l'ús d'aquest test com a eina de cribratge en assaigs clínics de nous fàrmacs contra la malaltia d'Alzheimer, en estratègies de prevenció i també a la pràctica clínica.

"Serà necessari validar els resultats d'aquesta nova eina en altres cohorts, comparant-la amb altres biomarcadors i amb un seguiment més gran en el temps," assenyala la Dra. Marta Marquié, neuròloga, directora adjunta del programa de Recerca Clínica d'Ace i líder de FACEHBI . “Però són resultats positius que ens apropen a un diagnòstic precoç menys invasiu i costós”.