La doctora Silvia Gil s'incorpora a la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Neurologia  


La neuròloga Silvia Gil, membre de l'equip de la Fundació ACE, s'ha incorporat a la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) com a vocal de l'Àrea de Relacions Socials. La Societat Espanyola de Neurologia és una societat científica constituïda per més de 3.000 membres, entre els quals s'inclouen la gran majoria dels neuròlegs espanyols i altres professionals sanitaris interessats en la neurologia. El seu nomenament s'ha fet efectiu una vegada finalitzat el període de votació, després de la celebració de l'Assemblea General Extraordinària en la Reunió Anual i la resolució del procés electoral preceptiu.

La doctora Silvia Gil coordinarà i dirigirà la política de relacions amb les associacions de familiars i pacients, serà la responsable de l'Aval Institucional Social de la SEN i coordinarà els programes de formació sanitària de la Societat i de totes aquelles activitats corresponents a la seva àrea, així com totes aquelles funcions que li siguin delegades a criteri de la Junta Directiva. 

Natural d'Osca, Silvia Gil forma part de l'equip de la Fundació ACE, de la Universitat Internacional de Catalunya i de CIBERNED de Barcelona. També ha treballat com a neuròloga a la Unitat d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona, al Adelaide and Meath Hospital de Dublín i a la Fundació Jiménez Díaz de Madrid.

És doctora en Neurociències per la Universitat de Barcelona. Va obtenir la llicència mèdica USMLE dels Estats Units i va realitzar una estada postdoctoral en el Mount Sinai Medical Center de Florida. També és membre del Grup d'Estudi de la Conducta i Demències de la SEN i del Grup d'Estudi de Cognició i Conducta de la Societat Catalana de Neurologia.

La doctora Silvia Gil ha participat com a investigadora en diversos assajos clínics sobre la malaltia d'Alzheimer. A més, és una de les neuròlogues coordinadores del projecte europeu 'Ethical and legal framework for Predictive Diagnosi of Alzheimer's Disease Quality Of Life of individuals at risk and their close others' i participa a projectes de recerca propis de la Fundació ACE i GR@CE, així com al projecte europeu MOPEAD, entre d'altres.

Ha publicat diversos articles en revistes científiques i ha defensat nombroses comunicacions en congressos nacionals i internacionals. A més, és membre del projecte 'Dopamina Coop', que realitza tallers preventius de la deterioració cognitiva mitjançant el teatre.

També et pot interessar ...

Fundació ACE i UIC Barcelona signen un conveni de col·laboració per a la recerca sobre l'Alzheimer

05/02/2018Recerca
Fundació ACE i UIC Barcelona signen un conveni de col·laboració en la recerca de l'Alzheimer   El director general de Fundació ACE - Barcelo...