La fundació:
Notícies

El COVID-19 provoca més morts entre els homes que entre les dones


Les morts entre els homes a causa del coronavirus COVID-19 són més nombroses que entre dones. No obstant això, les dones han protagonitzat més casos de contagi que els homes fins avui, tant a Espanya, com a la Xina i Itàlia, on es van situar els primers focus de detecció del virus.

Aquesta és la principal conclusió del webinar organitzat per Fundació ACE que va tenir ahir com a ponent a la Dra. Maria Teresa Ferretti, cofundadora de l'organització Women's Brain Project, que va parlar sobre COVID-19, diferències de gènere i assajos clínics.

Així, segons les dades aportades per Ferretti, la primera evidència d'aquesta situació es va produir a la Xina, on un 63,8% de les defuncions registrades a conseqüència del COVID-19 van ser d'homes, mentre que la taxa de mortalitat entre dones va arribar fins al 36,2%. Aquests percentatges s'han reproduït pràcticament al mateix nivell a Itàlia.

Pel que fa a Espanya, fins avui un 59,5% de defuncions a causa del coronavirus s'han produït entre els homes, mentre que els de dones han representat el 40,5% del total. No obstant això, si parlem del número de casos de contagi registrats, han patit la malaltia un 54,1% de dones enfront del 45,9% d'homes.

Quant a altres malalties o factors de risc que poguessin patir els afectats abans d'emmalaltir per coronavirus, les persones amb major risc són les que pateixen comorbilitat, és a dir, tenen dos o més malalties o trastorns al mateix temps. En aquests casos, els principals factors de risc són les patologies cardiovasculars, diabetis, hipertensió arterial i malalties respiratòries prèvies.

Diferències de gènere en els símptomes

Segons la doctora Maria Teresa Ferretti, també existeixen diferències de gènere a l'hora de patir els efectes del COVID-19. Així, els homes acusen més símptomes com la febre, la pneumònia o la dispnea (ofec o dificultat en la respiració). En canvi, les dones solen notar altres símptomes com la diarrea, mal de coll o vòmits. A més, totes les dades recollides indiquen que la progressió de la simptomatologia del COVID-19 és més ràpida entre els homes que entre les dones.

Una de les explicacions possibles perquè les dones es contagiïn més per coronavirus que els homes radica en el fet que estan més exposades al virus a causa dels rols de gènere, pel seu paper de cuidadores principalment, i al fet que el 70% del personal sanitari són dones i estan més en contacte amb persones contagiades.

Segons la representant de Women’s Brain Project, un dels principals desafiaments de futur en el camp dels assajos clínics podria ser experimentar amb els estrògens (hormones sexuals femenines) per comprovar si poden ajudar els homes a lluitar contra els efectes del coronavirus.

És possible visionar el webinar complet aquí (en anglès):
 


 

 

També et pot interessar ...

Webinar sobre COVID-19, diferències de gènere i assajos clínics

24/04/2020Notícies
Webinar sobre COVID-19, diferències de gènere i assajos clínics