Blog | Entrena la ment per cuidar la teva salut

Envellir és llei de vida. Les persones ens fem grans, anem complint anys i, a mesura que anem guanyant experiència de vida, també perdem capacitats físiques i mentals, que augmenten el risc de desenvolupar malalties. Un concepte que s'ha posat de moda darrerament és “l’envelliment actiu i saludable”. Es tracta d'un procés d'envelliment que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que es fan grans, aprofitant al màxim el potencial físic, mental i social.

Es pot envellir de manera saludable?

L'esperança de vida a Espanya ha augmentat considerablement els darrers anys. Les persones vivim més temps, però això no sempre implica que els anys que guanyem siguin de qualitat.

Quan parlem de qualitat de vida ens referim a tots aquells elements que determinen el benestar material i emocional d’una persona. Seguint aquesta idea, tenir un envelliment saludable i una bona qualitat de vida significa que la persona té totes les necessitats satisfetes, és un membre actiu de la societat, gaudeix de bona salut física, mental i emocional i té un entorn social positiu.

Realitzar exercici físic de manera habitual i seguir una alimentació equilibrada són les directrius que sempre acompanyen uns hàbits de vida saludables. No obstant, no n'hi ha prou només amb això. El gran oblidat de l´equació és el nostre cervell. Tan important és menjar bé i mantenir el cos actiu com tenir cura del nostre cervell i exercitar-lo.

Entrena el teu cervell

L'envelliment saludable passa per un estat cognitiu correcte, entenent aquest com les diferents funcions mentals que ens permeten dur a terme activitats del nostre dia a dia; atenció, memòria, llenguatge, orientació, i funcions executives entre d'altres.

Una manera eficaç de mantenir i millorar les nostres funcions cognitives és a través de l’estimulació cognitiva, una teràpia no farmacològica que consisteix en un conjunt d'exercicis dirigits, pensats i dissenyats per millorar i/o mantenir el funcionament cognitiu general.

Programa de Psicoestimulació Integral (PPI)

Les teràpies no farmacològiques són aquelles intervencions dirigides i planificades per millorar el benestar de les persones sense utilitzar cap mena de fàrmac. En algunes malalties com la demència, s'ha vist que combinant teràpies farmacològiques amb teràpies no farmacològiques es poden aconseguir resultats positius per al manteniment de l'estat cognitiu de la persona.

A Ace Alzheimer Center Barcelona vam implementar el 1991 un Programa de Psicoestimulació Integral (PPI) perquè l'usuari amb principi de demència pugui millorar i alentir el deteriorament cognitiu.

Hem comprovat que l'estimulació cognitiva és una eina amb efectes beneficiosos tant per a persones amb principi de demència com per a persones sanes. Els exercicis d'estimulació cognitiva serveixen com a tractament, però també com a mètode de prevenció per a persones sanes que volen tenir un envelliment saludable.

Exercicis d'estimulació cognitiva

L'estimulació cognitiva se centra en diferents àrees i les treballa mitjançant una sèrie d'exercicis que ajuden a enfortir-les.

  • Atenció: L'atenció és la capacitat de generar, seleccionar, dirigir i mantenir un nivell d'activació adequat per processar informació rellevant. Exercicis com la lectura, jocs d'ordenar imatges i/o paraules, associar paraules o assenyalar símbols concrets són alguns exercicis per millorar l'atenció.
  • Funcions Executives: són les funcions que ens ajuden a tenir autocontrol, planificar, solucionar problemes, predir i raonar. Relacionar conceptes, reproduir gestos i sons, descriure l'aparença d'un objecte, les semblances i les diferències de dues figures, o estimar temps són alguns dels exercicis per estimular aquesta àrea.
  • Llenguatge: La capacitat per transmetre els nostres pensaments i sentiments a través de la paraula oral i escrita. Hi ha molts exercicis per treballar el llenguatge i alguns dels més habituals són: escriure paraules que comencin per “P” per treballar la fluïdesa verbal fonètica, escriure paraules que siguin animals, per treballar la fluïdesa verbal semàntica, o llegir un text i que la persona ho expliqui amb les seves pròpies paraules per treballar la comprensió del llenguatge.
  • Memòria: La capacitat que té el cervell de recordar la informació. Una bona manera d'exercitar la memòria a curt i llarg termini és que la persona llegeixi un text i tot seguit se li pregunti informació concreta sobre aquest. Passats 40 minuts se'l torna a preguntar per veure què recorda. Si volem treballar la memòria episòdica, es recomana posar cançons conegudes i preguntar-li pel nom de la cançó i de l'artista. La memòria visual la podem treballar ensenyant uns objectes i després preguntant quins objectes havíem ensenyat prèviament. D´altra banda, si volem treballar la memòria semàntica, un bon exercici és preguntar pel nom dels presidents, de rius o muntanyes.
  • Orientació: L'habilitat que ens permet ser conscients de nosaltres mateixos i del context en què ens trobem ara. A l'estimulació cognitiva treballem l'orientació en espai, temps i persona. Per al primer cas, es pot preguntar a la persona com anar d'un lloc a l'altre com podria ser de casa al supermercat. Per a l'orientació en temps es pregunta quin dia de la setmana és, del mes, l'any, etc. Finalment, per treballar l'orientació en persona, cal que ens digui els noms dels seus familiars o persones properes.

Envellir i qualitat de vida sí que són compatibles, però no n'hi ha prou amb fer exercici i seguir una dieta equilibrada. Dins de l'A-B-C d'uns hàbits saludables, el gran oblidat és el cervell. Per envellir de manera saludable és imprescindible exercitar la nostra ment, mantenir-la activa i estimular-la. Ja ho deien els romans, el secret és mens sana in corpore sano.

 

JOAN HERNÁNDEZ FARIGOLA

Terapeuta responsable dels Tallers d'Estimulació Cognitiva d'Ace Alzheimer Center Barcelona

També et pot interessar ...

BLOG | 5 consells per ajudar les persones amb demència a comunicar-se

21/10/2021Sensibilització
L’objectiu és mantenir a la persona que conviu amb l’Alzheimer socialment activa. Una de les millors maneres d’aconseguir-ho és ajudant-la a comunicar-se quan es troba en dificultats