Col·labora:
Mecenatge i patrocini

Mecenatge

Els nostres mecenes ocupen un lloc rellevant en la nostra estructura organitzativa, accedeixen a informació clau i de primer amà dels projectes que desenvolupem, participen en els esdeveniments i activitats que impulsem i poden donar visibilitat del seu compromís entre els seus grups d’interès.

Si ets una persona física pots ser el nostre mecenes fent una contribució anual a partir de 3.000 euros.

Patrocini

Col·laborar en el finançament de projectes alineats amb la vostra estratègia corporativa i dissenyats conjuntament, per a les diferents àrees d’interès de la Fundació: assistencial, investigadora, d’atenció a les persones i als seus familiars i de formació i sensibilització.

Fiscalitat

Mecenatge

Si dones 150 euros en dedueixes el 75%.

Si dones més, en pots deduir el 50% de l’aportació fins a 150 euros.

El 30% de la resta i, si dones durant 3 anys consecutius, el tercer pots deduir el 35%.

Patrocini

35% - És el que podràs deduir de la teva donació, com a empresa, de l’impost de societats.

En cas que la vostra contribució hagi estat constant en els dos darrers anys fiscals podreu deduir fins el 40% de la liquidació de l’impost de societats el tercer any.

Anualment us enviarem un certificat de donació per l’import total de les aportacions realitzades durant l’exercici fiscal anterior.