Exercicis online

Objectius: intervenir sobre la memòria episòdica.

Consignes: llegeixi al pacient la història següent i faci que després contesti les preguntes que hi ha a continuació.

El Jordi Pérez sortia de casa seva cada matí per anar a la feina. El dilluns, el Jordi havia d’arribar abans a la seva empresa per assistir a la reunió de treballadors. De tota manera, el diumenge al vespre es va oblidar de canviar el despertador i el dia següent es va quedar adormit. Quan va arribar a l’empresa, la reunió ja s’havia acabat.

1-Com es diu el protagonista de la història?
2-Per què sortia de casa cada matí?
3-Va canviar el seu despertador el diumenge al vespre?
4-Es va llevar a temps el dilluns al matí per arribar a la feina?

Escrigui 20 objectes que pugui trobar en un carrer.

Per exemple: bancs.

Objectius: intervenir sobre la memòria numèrica.

Consignes: hauran de recordar els números que se’ls diran oralment i sumar-los.

4, 8, 9 (21)
7, 6, 4 (17)
6, 7, 2 (15)

2, 3, 1 (6)
9, 4, 5 (18)
9, 3, 4 (16)

4, 8, 2, 5 (19)
1, 2, 3, 4 (10)
4, 5, 6, 7 (22)

8, 2, 0, 1 (11)
1, 1, 1, 9 (12)
6, 5, 2, 8 (21)

Escrigui 35 objectes que es puguin trobar en una sala de ball.

Exemple: pista.

Escrigui 10 objectes que pugui trobar en una església.

Exemple: altar.

Llegeixi-li les frases següents una per una i demani-li que les repeteixi:

– Aquesta tarda anirem a la platja.
– Aquesta primavera hi haurà més sequera que l’anterior.
– El meu fill ha estat estudiant per entrar a la universitat.
– El públic va quedar satisfet amb la mostra d’art del pintor.
– A l’estiu anirem a visitar els meus pares, que viuen a Sòria.
– El veí del costat s’ha comprat una mascota nova.
– El president del govern ha realitzat una conferència per parlar sobre el canvi climàtic.

Expliqui-li que faran un exercici en el qual haurà de relacionar amb fletxes diferents monuments històrics i les comunitats autònomes d’Espanya en les quals es troben.

Monuments

  • ALHAMBRA
  • PUERTA DE ALCALÁ
  • CATEDRAL DE SANTIAGO
  • SAGRADA FAMILIA
  • GUGGENHEIM

Comunitats

  • CATALUNYA
  • GALICIA
  • COMUNIDAD DE MADRID
  • ANDALUCÍA
  • PAÍS VASC

Si vol més exercicis, pot visitar la nostra secció de llibres divulgatius.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase lleu
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase lleu.

Quaderns de repàs

Alzheimer - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a malalts d'Alzheimer en fase moderada.

Quaderns de repàs

Demència - Fase moderada
Exercicis pràctics d'estimulació cognitiva per a pacients amb demència en fase moderada.