Ace:
Convenis i col·laboracions

Som centre adscrit a:

 

 

El 2018, vam signar un conveni de adscripció a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona) per dur a terme accions conjuntes en el camp de la formació i la recerca en la malaltia d'Alzheimer. Aquest conveni de col·laboració té com a principal objectiu la coordinació d'activitats docents, assistencials i de recerca entre les dues entitats.

 

 

Fa més de 20 anys que treballem amb la Universitat de Pittsburgh per prevenir, detectar i tractar la malaltia d'Alzheimer i altres demències. Un dels projectes més visibles d'aquesta important col·laboració internacional és la Conferència Biennal Barcelona-Pittsburgh, que des de 1998 reuneix els investigadors més destacats en el camp d'aquestes patologies neurodegeneratives.

 

 

 

El 2012, vam signar la nostra associació amb el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives (CIBERNED), que depèn de l'Institut de Salut Carlos III i del Ministeri d'Economia i Competitivitat. L'objectiu és fomentar i desenvolupar estudis, activitats i investigació relacionats amb les malalties neurodegeneratives.

A més de promoure i col·laborar en la investigació científica, aquesta associació es comprometia a participar en el desenvolupament del coneixement i la seva transferència a la societat. Un dels propòsits prioritaris d'aquesta aliança per a poder complir amb aquest objectiu, és desenvolupar grups de recerca internacional de primer nivell sobre els mecanismes de la neurodegeneració.

Convenis i col·laboracions

CHARGE

El consorci CHARGE (cohorts for Heart and Aging in Genomic Epidemiology), dirigit per la doctora Sudha Seshadri de la Universitat de Boston, és un dels quatre grups de recerca genètica que conforma el projecte IGAP.

El consorci CHARGE, del qual Ace Alzheimer Center Barcelona forma part, va arrencar la seva activitat en 2008. El seu objectiu és facilitar la meta-anàlisi i la replicació de l'estudi d'associació del genoma complet utilitzant els resultats de diversos estudis de cohorts de base poblacional clàssics com el Framingham, el projecte Rotterdam o el Cardiovascular Health Study, entre d'altres.

 

IGAP 

Formem part del projecte de recerca genòmica de la malaltia d'Alzheimer IGAP (International Genomics of Alzheimer 's Project). El seu objectiu principal és entendre el paper de l'herència genètica en la transmissió de l'Alzheimer.

La base de dades genètica del IGAP compta amb mostres de 40.000 individus, la meitat d'ells sans i l'altra meitat amb la malaltia d'Alzheimer. Científics europeus i nord-americans col·laboren en aquest projecte internacional que s'estructura en quatre consorcis principals.

- The European Alzheimer 's Disease Initiative (EADI), liderat pel doctor Philippe Amouyel de l'Institut Pasteur de Lille i la Universitat de Lille (França).

- The Alzheimer 's Disease Genetics Consortium (ADGC), liderat pel doctor Gerard Schellenberg de l'Escola de Medicina de la Universitat de Pennsilvània (Estats Units).

- The Genetic and Environmental Risk in Alzheimer 's Disease (Gerad) liderat per la doctora Julie Williams de la Universitat de Cardiff (Regne Unit).

- El subgrup de neurologia de Cohorts for Heart and Aging in Genomic Epidemiology (CHARGE) liderat per la doctora Sudha Seshadri de la Universitat de Boston (Estats Units).

Els resultats de la investigació contribuiran a la identificació de noves dianes per al desenvolupament de fàrmacs, al temps que permetran identificar les persones amb més risc de patir Alzheimer i trobar les mesures preventives adequades.

 

DEGESCO

Hem promogut la creació del Consorci Espanyol de Genètica de Demències (DEGESCO) conjuntament amb 11 grups més pertanyents al CIBERNED (Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Neurodegeneratives), al qual estem associats. Ace Alzheimer Center Barcelona també participa activament en altres iniciatives internacionals, com l'IGAP (International Genomics of Alzheimer 's Project) i l'Early Onset Dementia Consortium de Bèlgica.

 

CRG

El 15 de març de 2012 vam signar un conveni de col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona per a la realització d'estudis genètics en demència i envelliment.

Aquesta col·laboració se centra en projectes científics concrets de genòmica i en estudis funcionals de casos de malalties neurodegeneratives. L'experiència dels dos centres de recerca servirà per aprofundir en el coneixement d'aquestes malalties des de diversos punts de vista.

 

GAAIN

Som membres de la Global Alzheimer 's Association Interactive Network (GAAIN).

GAAIN és una gran comunitat de dades per al descobriment de cohorts i l'exploració de dades que promou l'intercanvi d'aquestes entre una xarxa federada i mundial de socis que estan estudiant la malaltia d'Alzheimer i altres demències. És un projecte col·laboratiu que brinda als investigadors de tot el món accés a dades clíniques, genètiques i d'imatges de la malaltia d'Alzheimer de centenars de milers de participants mitjançant interfícies gràfiques d'usuari convincents i intuïtives.

Liderat pel Dr. Arthur Toga, director del Laboratori de Neuroimatge (Loni) de la Universitat del Sud de Califòrnia, l'objectiu del GAAIN és transformar la forma en què els investigadors treballen junts per respondre preguntes fonamentals relacionades amb la comprensió de les causes, el diagnòstic, el tractament i la prevenció de la malaltia d'Alzheimer. Per obtenir més informació i utilitzar GAAIN, visiteu el següent enllaç: http://www.gaain.org

 

 

BANG 

El grup BANG és un projecte d'investigació per a la recerca en neuroimatge i altres biomarcadors de les malalties neurodegeneratives, principalment l'Alzheimer. Es tracta d'un grup de referència nacional i internacional per a la promoció, la difusió i la recerca en noves teràpies i metodologies relacionades amb malalties neuronals degeneratives.

Un dels seus objectius és la creació i validació d'una base multidisciplinària que inclogui dades sociodemogràfiques, cognitives i neuropsiquiàtriques, mostres de genètica, fluids raquidis, biomarcadors, PEIs i imatges MRI i PET, com a predictors de l'Alzheimer i altres malalties emparentades, per al seu ús en activitats d'investigació. Al mateix temps el BANG fomenta la recerca translacional de les malalties neuronals degeneratives, en benefici directe de la població afectada.

El 12 de juliol de 2012 es va signar el conveni marc de col·laboració en projectes d'investigació per a la constitució del grup "BARCELONA ALZHEIMER NEUROIMATGE GRUP - BANG". Per iniciativa d'Ace, el grup està constituït per Ace Alzheimer Center Barcelona, l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.