The foundation:
News

Segons un estudi realitzat per Fundació ACE amb una mostra de 6.000 persones

El 80% de persones amb Alzheimer han estat diagnosticades per iniciativa dels familiars

 

  • La recerca revela que un 30% dels malalts viuen sols i, d’aquests, gairebé un 40% no tenen l’ajuda de cap cuidador.
  • L’estudi, encapçalat per la Dra. Pilar Cañabate, ha estat publicat a la prestigiosa revista Journal of Alzheimer’s Disease.
  • Fundació ACE crea la primera Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç d’Alzheimer que fomentarà el diagnòstic en fases lleus de la malaltia.

Segons dades d’un estudi de Fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center, basat en una mostra de 6.000 persones, en la majoria dels casos investigats (79,6 %) són els familiars del malalt els que identifiquen els símptomes de l’Alzheimer i acompanyen al malat en el procés de diagnòstic de la malaltia. En la resta de situacions, són els professionals mèdics (18,6 %) o, de manera menys freqüent (1,8 %) el propi pacient, els que han tingut la iniciativa de realitzar una prova mèdica.

Aquests resultats han estat publicats en la prestigiosa revista Journal of Alzheimer’s Disease, que s’ha fet ressò d’aquest estudi pioner en l’avaluació de les diferents situacions socials dels afectats, i que ha encapçalat la Dra. Pilar Cañabate, antropòloga i cap del departament de treball social de Fundació ACE. L’estudi constata, així, la importància que té l’entorn social del malalt en l’accés a un diagnòstic que, des de la Fundació, recomanen que sigui el més precoç possible i que faciliti tractament en fases molt lleus de la malaltia, per poder alentir el procés de desenvolupament de l’Alzheimer. Segons la Dra. Cañabate, “és habitual que les pèrdues de memòria no es tinguin en consideració i siguin atribuïdes a l’envelliment propi de l’edat o bé a l’estat anímic de la persona afectada”, de manera que, fins que el malalt no viu un episodi de desorientació, fora de la normalitat acceptada, no salten les alarmes. I sovint, en aquest punt ja és massa tard per aplicar una teràpia efectiva.

Convençuts de la importància de detectar la malaltia quant abans millor per tal de poder aplicar teràpies que puguin frenar els efectes, Fundació ACE ha decidit posar en marxa la primera Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç de l’Alzheimer, amb l’objectiu de donar visibilitat a la malaltia, sensibilitzar la societat sobre els símptomes i fomentar les tasques d’investigació en aquestes fases inicials.

Un 24% dels malalts viuen sols

En aquest mateix estudi, Fundació ACE posa també el focus en la realitat d’aquelles persones que viuen soles i es relacionen poc amb veïns o familiars. En concret, més d’ un 24% dels individus de la mostra total (1.300 persones) viuen soles en el moment en el que es detecten els primers símptomes. Aquests malalts acostumen a arribar al diagnòstic en una fase ja avançada de la malaltia i molts d’ells, prop d’un 40%, no tenen cuidador quan ja estan diagnosticats.

Aquesta situació comporta riscos per a la integritat del malalt, ja que estan més exposats a patir accidents domèstics, a no portar una correcta alimentació, a no dormir les hores necessàries o a no seguir els hàbits d’higiene personal adequats. Fins i tot, els malalts que estan sols tenen un risc més alt de patir abusos per part de terceres persones que poden treure profit de la seva vulnerabilitat.

La importància de diagnosticar l’Alzheimer en fases lleus

Els professionals coincideixen en remarcar la rellevància de detectar la malaltia en estadis lleus atès que, avui dia, els fàrmacs existents són més efectius si s’apliquen durant les primeres fases de la demència. És per això que Fundació ACE pretén conscienciar la societat de la importància de promoure un diagnòstic precoç en aquells casos en què existeix el risc de patir la malaltia.

Per tal de consolidar la recent creada Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç, la segona edició de La Nit de l’Alzheimer, que se celebrarà el proper divendres 28 de juliol en el marc del Festival Castell de Peralada, destinarà tots els fons recaptats en aquest sopar solidari a finançar aquesta innovadora iniciativa, pionera a tot l’Estat.

Fundació ACE, en col·laboració amb la Fundació Castell de Peralada, promou La Nit de l’Alzheimer, una trobada anual amb la recerca, el tractament i la prevenció de la malaltia. Aquesta serà la segona edició de la cita solidària que té l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat d’invertir en investigació i promoure la recaptació de fons amb aquesta finalitat.

     

You might also like

People who have had COVID-19 are at greater risk of developing Alzheimer's

30/06/2020Diagnosis
Neurological problems and evidence of cognitive impairment have been observed in about 36% of people who have survived the coronavirus, according to different scientific studies.