Què fem:
Recerca social

Dra. Pilar Cañabate, cap de Treball Social

"L'objectiu de la recerca social és analitzar les variables que s’associen a l’atenció d’una persona amb deteriorament cognitiu o demència per identificar les que intervenen en el benestar, tant de la persona cuidada com del seu entorn."

Més sobre Recerca Social