Què fem:
Recerca genòmica

Dr. Agustín Ruiz, director de Recerca

"L'objectiu principal del nostre grup de recerca genòmica és comprendre les causes de la malaltia d'Alzheimer i d'altres demències integrant dades genètiques, transcriptòmics i proteòmics."

GScholar

El banc genètic de Fundació ACE està considerat un dels més grans del món en el camp de les demències, amb més de 20.000 mostres emmagatzemades.

Gràcies a l'existència d'aquesta col·lecció, el laboratori de genòmica de Fundació ACE presenta dues línies d'investigació centrades en:

1) La recerca de noves dianes genètiques per al tractament de malaltia d'Alzheimer. Projecte GR@ACE.

S'han identificat 40 factors de risc genètic vinculats amb l'Alzheimer. No obstant això, aquestes troballes segueixen sent insuficients per establir el mecanisme exacte pel qual es genera aquesta malaltia.

2) L'estudi dels mecanismes moleculars del gen APOE, principal factor de risc genètic per a la malaltia d'Alzheimer. Projecte ADAPTED.

La apolipoproteïna Ԑ4 (APOE) és el principal factor de risc genètic per l'Alzheimer. Està present en un 45% dels casos encara que es desconeix com intervé en el desenvolupament de la patologia. El projecte Adapted, dissenyat i liderat pel nostre equip, utilitza tecnologies avantguardistes, com l'ocupació de cèl·lules mare modificades genèticament, per descobrir el mecanisme del gen APOE.


Projectes en curs

01/01/2014

FACEHBI - Fundació ACE Healthy Brain Initiative

FACEHBI (Fundació ACE Healthy Brain Initiative) és un estudi que va començar al desembre de 2014 i té com a objectiu estudiar les queixes subjectives de memòria de 200 persones sense deteriorament cognitiu, però que noten que tenen pèrdues de memòria.
01/01/2015

PreDADQoL – Ethical and Legal Framework for Predictive Diagnosis of Alzheimer’s Disease: Quality of Life of Individuals at Risk and their Close Others

El Projecte PreDADQoL vol elaborar un marc operatiu teòric i pràctic que senti les bases per a gestionar les situacions a les que s'haurà d’enfrontar una persona quan se li comunica que en un futur podria desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.
01/01/2016

MOPEAD - Models Of Patient Engagement for Alzheimer's Disease

El projecte MOPEAD (de l'anglès, Models of Patient Engagement for Alzheimer 's Disease) és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un paper actiu en la detecció precoç de la malaltia.
11/10/2018

Utilitat clínica de 23 loci vinculats a la Malaltia d'Alzheimer en subjectes en risc de conversió a demència

La hipòtesi general consisteix doncs en què la construcció d'un predictor genètic nou, duplicant el nombre de gens rellevants d'EA, millorarà les capacitats de predicció de conversió a demència en subjectes DCL suggerides en estudis anteriors.