Alzheimer:
Què és?

La malaltia d'Alzheimer és la demència més comuna. Actualment, 50 milions de persones a tot el món tenen demència i, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a Catalunya hi ha 86.000 persones afectades. 

El 2050 es preveu que el nombre de casos s'incrementi fins a arribar a més de 132 milions d'afectats arreu del món.

2018 milions
2050 milions

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa i es caracteritza, principalment, per l'aparició lenta de símptomes com: pèrdua de memòria, trastorn de conducta, alteracions en el llenguatge o desorientació espaial, que evolucionen al llarg dels anys.

Va ser descrita per primera vegada pel psiquiatre i neuròleg alemany Alois Alzheimer l’any 1906, i per aquest motiu porta el seu nom.

En general, es diagnostica en persones majors de 75 anys, malgrat que cada vegada es detecten més casos d’aparició precoç, cosa que ha portat a distingir-la en dos grans grups: la Late-Onset AD (d’aparició tardana) i l’Early-Onset AD (d’aparició precoç).

Una de les particularitats de l’Alzheimer és que, encara avui en dia, se’n desconeixen les causes i, per aquest motiu, la recerca pren un protagonisme especial.