Què fem:
Psicologia mèdica

Dr. Sergi Valero, cap de Psicologia mèdica

"A Fundació ACE disposem d’una de les mostres de persones amb alteracions de memòria més grans d’Europa. Fins ara hem avaluat més de 15000 persones que, a més, moltes d'elles, han estat seguides i reavaluades en el temps."

Més sobre Psicologia Mèdica

Projectes en curs

01/01/2014

FACEHBI - Fundació ACE Healthy Brain Initiative

FACEHBI (Fundació ACE Healthy Brain Initiative) és un estudi que va començar al desembre de 2014 i té com a objectiu estudiar les queixes subjectives de memòria de 200 persones sense deteriorament cognitiu, però que noten que tenen pèrdues de memòria.
01/01/2015

PreDADQoL – Ethical and Legal Framework for Predictive Diagnosis of Alzheimer’s Disease: Quality of Life of Individuals at Risk and their Close Others

El Projecte PreDADQoL vol elaborar un marc operatiu teòric i pràctic que senti les bases per a gestionar les situacions a les que s'haurà d’enfrontar una persona quan se li comunica que en un futur podria desenvolupar la malaltia d’Alzheimer.
01/01/2016

MOPEAD - Models Of Patient Engagement for Alzheimer's Disease

El projecte MOPEAD (de l'anglès, Models of Patient Engagement for Alzheimer 's Disease) és una iniciativa europea que vol atorgar al ciutadà un paper actiu en la detecció precoç de la malaltia.
11/10/2018

Utilitat clínica de 23 loci vinculats a la Malaltia d'Alzheimer en subjectes en risc de conversió a demència

La hipòtesi general consisteix doncs en què la construcció d'un predictor genètic nou, duplicant el nombre de gens rellevants d'EA, millorarà les capacitats de predicció de conversió a demència en subjectes DCL suggerides en estudis anteriors.